Prosumer

Pengguna mengguna secara bijak dapat pulangan daripada penggunaan keperluang harian yang dikongsiĀ  dengan orang lain.